METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA     Detail
    58   Nakladateľské činnosti
    Detail
    59   Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
    Detail
    60   Výroba a vysielanie programov
    Detail
    61   Telekomunikácie
    Detail
    62   Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
    Detail
    63   Informačné služby
    Detail

Page 1/1  
Top