METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY     Detail
    55   Ubytovanie
    Detail
    56   Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
    Detail

Page 1/1  
Top