METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   DOPRAVA A SKLADOVANIE    
    50   Vodná doprava    
       50.2   Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava    
          50.20   Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava
   

Page 1/1  
Top