METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   DOPRAVA A SKLADOVANIE     Detail
    49   Pozemná doprava a doprava potrubím
    Detail
    50   Vodná doprava
    Detail
    51   Letecká doprava
    Detail
    52   Skladové a pomocné činnosti v doprave
    Detail
    53   Poštové služby a služby kuriérov
    Detail

Page 1/1  
Top