METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV     Detail
    47   Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov     Detail
       47.1   Maloobchod v nešpecializovaných predajniach     Detail
          47.11   Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi alebo tabakom
    Detail
          47.19   Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
    Detail

Page 1/1  
Top