METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV     Detail
    45   Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
    Detail
    46   Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
    Detail
    47   Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
    Detail

Page 1/1  
Top