METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV     Detail
    39   Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom     Detail
       39.0   Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
    Detail

Page 1/1  
Top