METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV     Detail
    37   Čistenie a odvod odpadových vôd     Detail
       37.0   Čistenie a odvod odpadových vôd     Detail
          37.00   Čistenie a odvod odpadových vôd
    Detail

Page 1/1  
Top