METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU     Detail
    35   Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu     Detail
       35.1   Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod
    Detail
       35.2   Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím
    Detail
       35.3   Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
    Detail

Page 1/1  
Top