METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU     Detail
    35   Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
    Detail

Page 1/1  
Top