METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRIEMYSELNÁ VÝROBA     Detail
    26   Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov     Detail
       26.1   Výroba elektronických komponentov a dosiek
    Detail
       26.2   Výroba počítačov a periférnych zariadení
    Detail
       26.3   Výroba komunikačných zariadení
    Detail
       26.4   Výroba spotrebnej elektroniky
    Detail
       26.5   Výroba nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie; hodín a hodiniek
    Detail
       26.6   Výroba prístrojov na ožarovanie, elektromedicínskych a elektroterapeutických prístrojov
    Detail
       26.7   Výroba optických nástrojov a fotografických prístrojov
    Detail
       26.8   Výroba magnetických a optických médií
    Detail

Page 1/1  
Top