METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRIEMYSELNÁ VÝROBA     Detail
    19   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov     Detail
       19.1   Výroba produktov koksárenských pecí
    Detail
       19.2   Výroba rafinovaných ropných produktov
    Detail

Page 1/1  
Top