METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRIEMYSELNÁ VÝROBA     Detail
    16   Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu     Detail
       16.1   Pilovanie a hobľovanie dreva
    Detail
       16.2   Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a hobľovanie materiálu
    Detail

Page 1/1  
Top