METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRIEMYSELNÁ VÝROBA     Detail
    10   Výroba potravín
    Detail
    11   Výroba nápojov
    Detail
    12   Výroba tabakových výrobkov
    Detail
    13   Výroba textilu
    Detail
    14   Výroba odevov
    Detail
    15   Výroba kože a kožených výrobkov
    Detail
    16   Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
    Detail
    17   Výroba papiera a papierových výrobkov
    Detail
    18   Tlač a reprodukcia záznamových médií
    Detail
    19   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
    Detail
    20   Výroba chemikálií a chemických produktov
    Detail
    21   Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
    Detail
    22   Výroba výrobkov z gumy a plastu
    Detail
    23   Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
    Detail
    24   Výroba a spracovanie kovov
    Detail
    25   Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
    Detail
    26   Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
    Detail
    27   Výroba elektrických zariadení
    Detail
    28   Výroba strojov a zariadení i. n.
    Detail
    29   Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
    Detail
    30   Výroba ostatných dopravných prostriedkov
    Detail
    31   Výroba nábytku
    Detail
    32   Iná výroba
    Detail
    33   Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
    Detail

Page 1/1  
Top