METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   ŤAŽBA A DOBÝVANIE     Detail
    09   Pomocné činnosti pri ťažbe     Detail
       09.1   Pomocné činnosti pri ťažbe ropy a zemného plynu
    Detail
       09.9   Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
    Detail

Page 1/1  
Top