METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   ŤAŽBA A DOBÝVANIE     Detail
    07   Dobývanie kovových rúd     Detail
       07.1   Dobývanie železných rúd
    Detail
       07.2   Dobývanie neželezných rúd
    Detail

Page 1/1  
Top