METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   ŤAŽBA A DOBÝVANIE    
    05   Ťažba uhlia a lignitu    
       05.1   Ťažba čierneho uhlia
   
       05.2   Ťažba lignitu
   

Page 1/1  
Top