METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   ŤAŽBA A DOBÝVANIE     Detail
    05   Ťažba uhlia a lignitu
    Detail
    06   Ťažba ropy a zemného plynu
    Detail
    07   Dobývanie kovových rúd
    Detail
    08   Iná ťažba a dobývanie
    Detail
    09   Pomocné činnosti pri ťažbe
    Detail

Page 1/1  
Top