METADATA
Štatistické zatriedenie hospodárskych činností v Európskom spoločenstve, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV     Detail
    01   Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
    Detail
    02   Lesníctvo a ťažba dreva
    Detail
    03   Rybolov a akvakultúra
    Detail

Page 1/1  
Top