METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES     Detail
    99   Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
    Detail

Page 1/1  
Top