METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO     Detail
    98   Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo     Detail
       98.1   Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
    Detail
       98.2   Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo
    Detail

Page 1/1  
Top