METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO     Detail
    97   Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
    Detail
    98   Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo
    Detail

Page 1/1  
Top