METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   DRUGE DEJAVNOSTI     Detail
    94   Dejavnost članskih organizacij
    Detail
    95   Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
    Detail
    96   Druge storitvene dejavnosti
    Detail

Page 1/1  
Top