METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO     Detail
    88   Socialno varstvo brez nastanitve     Detail
       88.1   Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
    Detail
       88.9   Drugo socialno varstvo brez nastanitve
    Detail

Page 1/1  
Top