METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO     Detail
    87   Socialno varstvo z nastanitvijo     Detail
       87.1   Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
    Detail
       87.2   Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
    Detail
       87.3   Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
    Detail
       87.9   Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
    Detail

Page 1/1  
Top