METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   IZOBRAŽEVANJE     Detail
    85   Izobraževanje     Detail
       85.5   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje     Detail
          85.51   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
    Detail
          85.52   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
    Detail
          85.53   Dejavnost vozniških šol
    Detail
          85.59   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
    Detail

Page 1/1  
Top