METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   IZOBRAŽEVANJE     Detail
    85   Izobraževanje     Detail
       85.1   Predšolska vzgoja
    Detail
       85.2   Osnovnošolsko izobraževanje
    Detail
       85.3   Srednješolsko izobraževanje
    Detail
       85.4   Posrednješolsko izobraževanje
    Detail
       85.5   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
    Detail
       85.6   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
    Detail

Page 1/1  
Top