METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   IZOBRAŽEVANJE     Detail
    85   Izobraževanje
    Detail

Page 1/1  
Top