METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI     Detail
    77   Dajanje v najem in zakup
    Detail
    78   Zaposlovalne dejavnosti
    Detail
    79   Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti
    Detail
    80   Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
    Detail
    81   Dejavnost oskrbe stavb in okolice
    Detail
    82   Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
    Detail

Page 1/1  
Top