METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI     Detail
    74   Druge strokovne in tehnične dejavnosti     Detail
       74.1   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
    Detail
       74.2   Fotografska dejavnost
    Detail
       74.3   Prevajanje in tolmačenje
    Detail
       74.9   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
    Detail

Page 1/1  
Top