METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI     Detail
    73   Oglaševanje in raziskovanje trga     Detail
       73.1   Oglaševanje
    Detail
       73.2   Raziskovanje trga in javnega mnenja
    Detail

Page 1/1  
Top