METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI     Detail
    72   Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost     Detail
       72.1   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
    Detail
       72.2   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
    Detail

Page 1/1  
Top