METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI     Detail
    71   Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje     Detail
       71.1   Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
    Detail
       71.2   Tehnično preizkušanje in analiziranje
    Detail

Page 1/1  
Top