METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI     Detail
    69   Pravne in računovodske dejavnosti     Detail
       69.1   Pravne dejavnosti
    Detail
       69.2   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
    Detail

Page 1/1  
Top