METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
L   POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI     Detail
    68   Poslovanje z nepremičninami     Detail
       68.1   Trgovanje z lastnimi nepremičninami
    Detail
       68.2   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
    Detail
       68.3   Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
    Detail

Page 1/1  
Top