METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI     Detail
    64   Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
    Detail
    65   Dejavnost zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti
    Detail
    66   Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve
    Detail

Page 1/1  
Top