METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   GOSTINSTVO     Detail
    56   Dejavnost strežbe jedi in pijač     Detail
       56.1   Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
    Detail
       56.2   Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
    Detail
       56.3   Strežba pijač
    Detail

Page 1/1  
Top