METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   GOSTINSTVO     Detail
    55   Gostinske nastanitvene dejavnosti
    Detail
    56   Dejavnost strežbe jedi in pijač
    Detail

Page 1/1  
Top