METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   PROMET IN SKLADIŠČENJE     Detail
    53   Poštna in kurirska dejavnost     Detail
       53.1   Izvajanje univerzalne poštne storitve
    Detail
       53.2   Druga poštna in kurirska dejavnost
    Detail

Page 1/1  
Top