METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   PROMET IN SKLADIŠČENJE     Detail
    52   Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti     Detail
       52.2   Spremljajoče prometne dejavnosti     Detail
          52.21   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
    Detail
          52.22   Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
    Detail
          52.23   Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
    Detail
          52.24   Pretovarjanje
    Detail
          52.29   Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
    Detail

Page 1/1  
Top