METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   PROMET IN SKLADIŠČENJE     Detail
    51   Zračni promet     Detail
       51.1   Potniški zračni promet
    Detail
       51.2   Tovorni zračni in vesoljski promet
    Detail

Page 1/1  
Top