METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   PROMET IN SKLADIŠČENJE    
    50   Vodni promet    
       50.2   Pomorski tovorni promet    
          50.20   Pomorski tovorni promet
   

Page 1/1  
Top