METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL     Detail
    45   Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
    Detail
    46   Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili
    Detail
    47   Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
    Detail

Page 1/1  
Top