METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA     Detail
    37   Ravnanje z odplakami     Detail
       37.0   Ravnanje z odplakami     Detail
          37.00   Ravnanje z odplakami
    Detail

Page 1/1  
Top