METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA     Detail
    36   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode     Detail
       36.0   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
    Detail

Page 1/1  
Top