METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA     Detail
    36   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
    Detail
    37   Ravnanje z odplakami
    Detail
    38   Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnaje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin
    Detail
    39   Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
    Detail

Page 1/1  
Top