METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO     Detail
    35   Oskrba z električno energijo, plinom in paro     Detail
       35.1   Oskrba z električno energijo
    Detail
       35.2   Oskrba s plinastimi gorivi
    Detail
       35.3   Oskrba s paro in vročo vodo
    Detail

Page 1/1  
Top