METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
D   OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO     Detail
    35   Oskrba z električno energijo, plinom in paro
    Detail

Page 1/1  
Top