METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI     Detail
    32   Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti     Detail
       32.1   Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov
    Detail
       32.2   Proizvodnja glasbil
    Detail
       32.3   Proizvodnja športne opreme
    Detail
       32.4   Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
    Detail
       32.5   Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
    Detail
       32.9   Druge predelovalne dejavnosti
    Detail

Page 1/1  
Top