METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI     Detail
    31   Proizvodnja pohištva     Detail
       31.0   Proizvodnja pohištva
    Detail

Page 1/1  
Top